Smit Financiële Planning
Over Smit Financiële Planning & Advies

Smit Financiële Planning & Advies (SFPA) is een op 1 juni 2011 door Marcel Smit opgericht kantoor voor integrale financiële dienstverlening en (risico-)management.

Concreet betekent dit dat Marcel helpt met het verkrijgen van financieel-fiscaal-juridisch overzicht én deze te behouden. Met financiële planning, scenario- en risicoanalyses worden kansen en bedreigingen die de door u gewenste continuïteit kunnen raken in beeld gebracht. Marcel werkt daarbij op een enthousiaste, bevlogen en betrokken wijze. Hij staat naast u als klant en kan ook behulpzaam zijn bij het verminderen en - waar nodig - verzekeren van bepaalde risico's. Omdat naast het aanschaffen van (complexe) financiële producten, het onderhouden en beheren hiervan van continu belang is, worden deze activiteiten als aanvullende dienstverlening aangeboden. Om te mogen adviseren en/of bemiddelen in deze producten is SFPA in bezit van een vergunning van de stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM).

SFPA is een onafhankelijk kantoor (niet gelieerd aan verzekeraar of geldverstrekker) en verleent diensten aan zowel bedrijven als particulieren. De missie en visie van de geboden dienstverlening is dat er geen ander (financieel) belang is, behalve dat van u als klant. Om deze reden zijn er geen enkele rechtstreekse banden met aanbieders van financiële producten, waardoor wij in staat zijn frank en vrij te werken. Samen met beloning gebaseerd op urendeclaratie en/of vaste prijsafspraak, is op deze wijze transparante dienstverlening en waarlijk onafhankelijk advies mogelijk en gewaarborgd.

Heeft u een vraag over een verzekering/pensioen of wilt u bijvoorbeeld een 'second opinion' over uw hypotheek neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact

SFPA
Postbus 71
9700 AB Groningen

T: 050 - 711 99 00
F: 050 - 711 99 20

E-mail: info@sfpa.nl