Financiële planning

Financiële planning is gebaseerd op een totaalbeeld van iemands persoonlijke of een gezamenlijke financiële situatie. De basis is integraal financieel rapport wat een volledig beeld van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn weergeeft. Uitgangspunt is hierbij het netto besteedbaar inkomen na aftrek van specifieke uitgaven zoals woonlasten en inkomensvoorzieningen.

Het wordt hiermee gemakkelijker om (on-)mogelijkheden van toekomstige wensen en doelen, zoals het aanschaffen van een woning, eerder stoppen met werken of studiekosten van de kinderen in kaart te brengen. Omdat in de analyse de inkomsten bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid worden meegenomen wordt een mogelijk tekort of overschot direct zichtbaar. Ook de financiële gevolgen van overlijden met betrekking tot de zorg voor nabestaanden worden in kaart gebracht. Hierdoor kan er op voorhand een onwenselijke situatie onderkend worden en er voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

In een integraal financieel rapport komen de volgende aspecten aan bod;

- Belastingen
- Huwelijksvermogensrecht en erfrecht
- Sociale zekerheid
- Sparen en beleggen
- Levensverzekeringen en pensioenen
- Financieringen

Contact

Smit Financiële Planning & Advies
Postbus 71
9700 AB Groningen

050 - 711 99 00
info@sfpa.nl