Smit Financiële Planning & Advies

Smit Financiële Planning & Advies (SFPA) is een in Groningen door Marcel Smit opgericht kantoor voor integrale financiële dienstverlening en (risico-)management.

Concreet betekent dit dat u wordt geholpen met het verkrijgen van financieel-fiscaal-juridisch overzicht, zowel privé als zakelijk, en deze te behouden. Met financiële planning, scenario- en risicoanalyses worden kansen en bedreigingen die de door u gewenste continuïteit kunnen raken in beeld gebracht. Marcel werkt daarbij op een enthousiaste, bevlogen en betrokken wijze. Hij staat naast u als klant en kan ook behulpzaam zijn bij het verminderen en - waar nodig - verzekeren van bepaalde risico's. Omdat naast het aanschaffen van (complexe) financiële producten, het onderhouden en beheren hiervan van continu belang is, worden deze activiteiten als aanvullende dienstverlening aangeboden. Om te mogen adviseren en/of bemiddelen in deze producten is SFPA in bezit van een vergunning van de stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het kantoor is onafhankelijk en niet gelieerd aan een bank en/of een verzekeraar. De visie en missie is dat er geen ander belang is, behalve dat van u. Daarom zijn er geen enkele rechtstreekse banden met aanbieders van financiële producten, waardoor wij in staat zijn frank en vrij te werken. In combinatie met beloning gebaseerd op urendeclaratie en/of vaste prijsafspraak, is op deze wijze transparante dienstverlening en waarlijk onafhankelijk advies mogelijk en gewaarborgd.

Contact

Smit Financiële Planning & Advies
Postbus 71
9700 AB Groningen

050 - 711 99 00
info@sfpa.nl