Privacyverklaring & Cookiestatement

Smit Financiële Planning & Advies respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
- Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
- Het vervaardigen van financiële planningsrapportages en overzichten;
- Het begeleiden, adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken etc.;
- Het vervaardigen van verzekeringstechnische risicoanalyses;
- Het uitvoeren van (risico-)management;
- Het geven van belastingadvies en notariële begeleiding;
- Het communiceren met onze relaties;
- Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude);
- Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van de website www.sfpa.nl
Smit Financiële Planning & Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Smit Financiële Planning & Advies van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Wanneer u klant bij ons wordt, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat u klant bent bij ons bedrijf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer u bijvoorbeeld een schade wilt claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij u langs komt of dat wij een schadehersteller vragen om contact met u op te nemen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

b) Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.

d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

f) Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Cookies
Op onze website zelf maken wij geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u een website bezoekt. Het gaat hier om zgn. functionele en analytische cookies.

Voor monitoring van het bezoek ('analytics') aan de website maken wij gebruik van cookies van Statcounter. Het gebruik hiervan is geanonimiseerd; er worden geen persoonsgegevens gedeeld met Statcounter of derden. Ook wordt geen aan IP-adressen gebonden informatie gelogd en geanalyseerd. Statcounter is een online service die ons helpt onze bezoekers te begrijpen; bijvoorbeeld hoe bezoekers onze website vinden, hoe lang ze op onze site doorbrengen, op welke webpagina's ze het meest geïnteresseerd zijn enz. We gebruiken Statcounter omdat een beter begrip van hoe bezoekers omgaan met onze website ons helpt de inhoud, het ontwerp en de functionaliteit te verbeteren van onze site. Dit stelt ons in staat om onze bezoekers een betere online ervaring te bieden.

Statcounter maakt gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens over bezoekers en bezoekersactiviteiten op onze website te verzamelen. Deze gegevens omvatten:

- Tijd en datum van bezoek (dit kan ons helpen bij het identificeren en plannen van drukke perioden op onze website);
- IP-adres (dit is een numeriek label dat door een internetprovider aan een apparaat is toegewezen om het apparaat toegang tot het internet te geven);
- Browser en besturingssysteem (dit kan ons helpen ervoor te zorgen dat onze website correct functioneert in de browsers / besturingssystemen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site);
- Apparaatinformatie b.v. apparaattype en schermgrootte (dit kan ons helpen ervoor te zorgen dat onze website correct functioneert in de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site);
- Verwijzende gegevens b.v. een link naar een zoekmachine (dit kan ons helpen te begrijpen welke zoekmachines bezoekers helpen onze website te vinden).

Bovendien kan, wanneer u onze website bezoekt, een Statcounter-cookie ("is_unique" genoemd) in uw browser worden geplaatst. Deze cookie wordt alleen gebruikt om te bepalen of u een eerste of terugkerende bezoeker bent en om unieke bezoeken aan de site te schatten. De privacyverklaring van Statcounter: https://statcounter.com/about/legal/

Contact

Smit Financiële Planning & Advies
Postbus 71
9700 AB Groningen

050 - 711 99 00
info@sfpa.nl