Risico management

Als ondernemer heeft u verstand van uw eigen bedrijf en producten en diensten. Voor de continuïteit van uw onderneming is het van belang dat u uw risico's goed in beeld heeft en zo een weloverwogen keuze kan maken in het wel of niet dragen van bepaalde risico's. Een risico analyse is daarbij de manier om in kaart te brengen welke risico's u wenst te beperken of uit sluiten door middel van verzekeren of beperkende maatregelen. Periodiek kan deze analyse worden bijgesteld om zo adequaat mogelijk in de juiste balans voor uw onderneming te voorzien ten aanzien van risico management.

Indien u als particulier een bestaande verzekering, hypotheek, lijfrente- of pensioenvoorzieningen wilt laten nakijken door een onafhankelijke partij, kan SFPA u daarbij van dienst zijn. Gewijzigde omstandigheden in uw persoonlijke financiële situatie kunnen aanleiding zijn om nader onderzoek te verrichten.

Contact

Smit Financiële Planning & Advies
Postbus 71
9700 AB Groningen

050 - 711 99 00
info@sfpa.nl